Executarea silită / Recuperarea creanţelor

În corelaţie cu criza financiară şi economică generală se observă o scădere a posibilităţii de plată a debitorilor în România.

Aici este important, în special pentru societăţile străine de la faţa locului, să se arate prezenţa printr-un partener de discuţii, pentru a îmbunătăţi şansele de recuperare cu succes a unei creanţe.

Experienţa a arătat că posibilitatea de plată a unui debitor iniţial nerezonabil este crescută în mod evident, atunci când este somat să plătească nu din străinătate, ci direct din România. Somaţiile de plată telefonice şi în scris arată uneori efecte uimitoare, când sunt comunicate direct în interiorul României.

În măsura în care nu poate fi obţinută o înţelegere extrajudiciar, susţinem şi recuperarea creanţei pe cale procesuală, inclusiv executarea silită care urmează.

Pe lângă aceasta, vă ajutăm sa vă asiguraţi din timp împotriva pierderilor de creanţe şi să luaţi măsurile preventive necesare.

Domeniile noastre principale în acest context sunt:

  • Somaţii de plată scrise şi orale
  • Discuţii personale cu debitorii
  • Recuperări de creanţe pe cale judecatorească
  • Organizarea şi susţinerea executării silite.
Executarea silită / Recuperarea creanţelor
Executarea silită / Recuperarea creanţelor Investiţii în România