Dreptul concurenţei şi dreptul subvenţiilor

Dreptul concurenţei, în calitate de drept împotriva limitărilor concurenţiale, a câştigat mult în impor-tanţă în ultimii ani, la nivel european şi naţional.

Încălcările prevederilor de drept concurenţial sunt pedepsite de multe ori cu amenzi exorbitante, care pot avea efecte ameninţătoare asupra existenţei societăţilor. Cu atât mai importantă este re-cunoaşterea din timp a riscurilor referitoare la dreptul concurenţei pentru a le putea evita prin măsuri preventive adecvate. În acest sens trebuie ţinut cont de faptul că încălcările dreptului con-curenţei sunt pedepsite destul de des la nivel european.

În acest sens, vă putem pune la dispoziţie, prin intermediul reţelei noastre internaţionale, sprijin transnaţional corespunzător. Nu în ultimul rând, prin legatura cu biroul din Bruxelles, putem cu-prinde complet şi dimensiunea europeană a problemei de drept concurenţial.

Bineînţeles, ne susţinem mandanţii în cadrul procedurilor de anchetă a autorităţilor româneşti corespunzătoare.

Domeniile principale ale activităţii noastre sunt, printre altele:

  • Procedurile de amendă si măsurile de anchetă ale Comisiei Europene si ale Consiliului naţional al Concurenţei
  • Compliance/Audituri
  • Controlul naţional şi internaţional al fuziunii
  • Dreptul subvenţiilor
  • Dreptul distribuţiei
  • Organizarea contractelor, în special în domeniile cooperare, distribuţie, transfer licenţe şi tehnolo-gie.