Investiţii în România

România s-a transformat într-un mediu de afaceri atractiv pentru societǎţile strǎine. Schindhelm a recunoscut aceastǎ dezvoltare din timp şi este prezent încǎ din 2006 cu un birou propriu în Bucureşti. Echipa româno-germanǎ susţine nu numai societǎţi interne, care doresc sa funcţioneze pe piaţa româneascǎ, dar şi societăţi româneşti care sunt interesate sǎ intre pe piaţǎ în Germania sau în ţările reprezentate de partenerii noştrii de cooperare.

Susţinerea investiţiei cuprinde identificarea formei intrǎrii pe piaţǎ, cum ar fi prin achiziţia unei par-ticipaţii, a unei societǎţi sau constituirea unei noi societǎţi. Identificǎm împreunǎ cu dumneavoastrǎ forma de societate, respectiv tranzacţie potrivitǎ pentru realizarea mǎsurii şi stabilim împreunǎ cu dumneavoastrǎ soluţii corespunzǎtoare pentru realizarea investiţiilor şi pentru garantarea dezvoltǎrii durabile.

Consultanţa noastrǎ integralǎ cuprinde susţinerea intrǎrii pe piaţǎ inclusiv analiza conditiilor specifice de ţarǎ care trebuie îndeplinite. Documentele necesare sunt întocmite de echipa noastrǎ de la faţa locului şi dacă este cazul sunt obţinute autorizaţiile oficiale necesare. Bineînţeles, vă sprijinim în cazul eventualelor negocieri de contracte si realizăm verificări Due Diligence.

Mandanţii noştrii sunt la fel de diferiţi precum motivele unei societăţi pentru o investiţie în străinătate. Consiliem atât concerne internaţionale, cât şi societăţi medii.

În locaţia noastră din Bucureşti, doamna Cristina Dumitru activează şi ca traducător şi interpret.

Domenii principale de consultanţă:

  • Constituiri de societăţi în orice formă juridică
  • Susţinerea achiziţiilor şi înstrăinărilor de societăţi (Asset- und Share-Deal)
  • Analize Due Diligence ale societăţilor şi bunurilor imobile
  • Configurarea contractelor în legatură cu finanţarea investiţiilor
  • Drept imobiliar şi de carte funciară
  • Identificarea autorizaţiilor oficiale necesare, pregătirea documentelor ce trebuie depuse
  • Întocmirea de expertize generale referitoare la analiza locală
  • Susţinerea negocierilor de contracte
  • Sprijin în căutarea unei locaţii