Drept imobiliar

Şi în România, dreptul imobiliar este un domeniu foarte complex. Consultanţa în domeniul dreptului imobiliar solicită un spectu larg de know-how legal şi economic. Indiferent dacă este vorba despre achiziţie sau vânzare, dezvoltare sau administrare, valorificare sau finanţare de imobile, vă consiliem în toate aspectele cu privire la imobile, respectiv la achiziţia de imobile în România.

Achiziţia de imobile în România se distinge printr-o serie de caracteristici, care rezultă din istoria schimbătoare a ţării. Vă însoţim competent în procesul de achiziţie de imobile, începând de la iden-tificarea obiectului corespunzător, până la încheierea cu succes a contractului.

În măsura în care există limitări privind achiziţia, încercăm să găsim posibilitatea de configurare potrivită pentru dumneavoastră. Mai mult, determinăm pentru dumneavoastră condiţiile proprie-tarilor, care în practică sunt iniţial destul de des neclare, pentru a vă asigura din punct de vedere legal investiţia. Întocmirea contractului de achiziţie, inclusiv sprijinul în cadrul negocierilor cu poten-ţialii vânzători fac parte de asemenea din domeniul nostru de activitate.

Dar vă puteţi baza pe expertiza noastră şi în administrarea şi folosirea ulterioară a imobilului. Bineînţeles că know-how-ul nostru cuprinde şi suportul şi întocmirea contractelor cu privire la imo-bile, indiferent dacă este vorba despre contracte de închiriere comerciale, contracte de leasing sau chiar contracte de finanţare în legătură cu achiziţia imobilelor.

Trebuie menţionată în mod special experienţa noastră complexă în legătură cu achiziţia de terenuri agricole, de exemplu în forma participării în marile firme industriale sau preluarea de firme agricole medii. Bineînţeles că datorită experienţei noastre îndelungate, ne sunt cunoscute şi vicleniile şi particularităţile în legatură cu dreptul românesc privind arendarea.

Mai mult decât atât, însoţim şi procedurile cu privire la restituirea imobiliară datorită exproprierii de către stat.