Legislaţia societăţilor comerciale

Foarte multe lucruri din legislaţia românească privitoare la societăţile comerciale vi se vor părea cunoscute. Unele lucruri ar putea însă să vi se pară străine.

Vă prezentăm cu plăcere diferitele forme de societăţi, precum şi posibilităţile de acţiune în legislaţia societăţilor comerciale din România. În conformitate cu dorintele si indicaţiile dumneavoastră, vă sprijinim în alegerea formei de societate care vi se potriveşte.

Bineînţeles, vă însoţim pe parcursul întregului proces de constituire, întocmim documentele necesare în acest scop şi vă sprijinim în obţinerea eventualelor autorizaţii. Sprijinim restructurările so-cietatăţilor, precum si modificările din structura asociaţilor sau măsurile de drept societar de orice fel.

Consultanţa în domeniul legislaţiei societăţilor comerciale este în acelaşi timp consultanţă integrată. Astfel, vă consiliem complet în toate problemele referitoare la optimizarea fiscală din structura societăţilor, iar în caz de necesitate, apelăm la specialişti cu experienţă.

Domeniile principale ale spectrului de consultanţă sunt:

  • Alegerea formei juridice şi întocmirea de contracte de societate care să fie sustenabile şi înviitor
  • Cooperate Governments, în special întocmirea de regulamente de ordine interioară pentru administratori, consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere şi control şi comitete
  • Consilierea organelor societăţii în problemele de răspundere
  • Răspunderea administratorilor, consiliilor de administraţie şi consiliilor de supraveghere şi control
  • Stingerea conflictelor dintre asociaţi sau dintre asociaţi şi organele societăţii
  • Restructurarea societăţilor
  • Contestarea hotărârilor asociaţilor