Dreptul muncii

În pofida intrării României în UE în anul 2007, dreptul muncii se deosebeşte în multe privinţe de reglementările care, în mod special în Germania şi Austria, sunt privite ca fiind „obişnuite“.

Parţial se regăsesc cerinţe tradiţionale de formă, care în practică trebuie obligatoriu avute în vedere. Parţial, dreptul muncii trăit se dovedeşte a fi totuşi surprinzător de flexibil. Pe lângă aceasta, dreptul muncii din România este supus în permanenţă eforturilor de reformă, care au loc periodic cu mai multă sau mai puţină ardoare.

În acest sens vă oferim posibilitatea să vă faceţi o impresie globală asupra dreptului muncii, dezvoltăm soluţii pentru cerinţele de dreptul muncii din societatea dumneavostră şi vă stăm alături, dacă este cazul, în disputele de dreptul muncii.

Pe lângă deciziile strategice anticipate în privinţa resurselor umane, vă susţinem cu plăcere la întocmirea contractelor de muncă şi servicii. Datorită experienţei îndelungate, dezvoltăm pentru dumneavoastră contracte personalizate, sigure din punct de vedere legal şi sustenabile, indiferent dacă este vorba despre contracte de angajare, de administrare şi management, contracte de deta-şare sau contracte libere de servicii şi antrepriză.

Dar şi pentru întrebările dumneavoastră pe durata relaţiilor contractuale existente sau în legătură cu terminarea prin concediere sau încetarea contractelor de muncă – vă stăm cu competenţă ală-turi, atât judiciar cât şi extrajudiciar.

Bineînţeles, vă susţinem în tranzacţiile din cadrul Due Diligence de dreptul muncii şi vă sprijinim în organizarea ulterioară fuziunii.

Domeniile principale ale spectrului de consultanţă sunt:

  • Întocmirea şi verificarea contractelor de angajare şi de administrare
  • Întocmirea şi verificarea documentelor referitoare la încetarea contractelor de muncă
  • Due Diligence de dreptul muncii
  • Consultanţă şi sprijin în cazul transformărilor şi a cumpărărilor precum şi a vânzărilor de societăţi
  • Reprezentare în procedurile judecătoreşti de dreptul muncii.