Insolvenţă şi redresare

Criza corporate solicită des reorganizări drastice, rapide şi de multe ori, dureroase din punct de vedere economic precum şi legal. Este vorba însă şi despre descoperirea unor noi perspective şi şanse pentru investiţia dumneavoastră în România. Ce măsuri pot fi luate din punct de vedere legal pentru evitarea, respectiv îndepărtarea unei situaţii de insolvenţă? De ce reglementări trebuie să se ţină cont, în special în situaţii de criză? Vă consiliem în toate problemele referitoare la criza şi insolvenţa societăţii dumneavoastră, respectiv a participaţiei dumneavoastră, şi dezvoltăm împre-ună cu dumneavoastră strategii de redresare sustenabile.

În cazul în care dumneavoastră sunteţi păgubit printr-o procedură de insolvenţă, susţinem pretenţiile dumneavoastră faţă de administratorul judiciar şi organele debitorului. Bineînţeles, supraveghem interesele dumneavoastră în calitate de creditor al unui debitor insolvent, înscriem creanţa dumneavoastră în tabelul creditorilor şi participăm la procedură în numele dumneavoastră. Dacă este cazul, intrăm în negocieri cu administratorul judiciar, pentru a obţine pentru dum-neavoastră o soluţie economic sustenabilă.

Domeniile principale ale spectrului nostru de consultanţă sunt:

  • Punerea în aplicare şi impunerea pretenţiilor creditorilor
  • Achiziţia de societăţi în criză şi din insolvenţă
  • Consiliere cu privire la insolvenţă
  • Consiliere cu privire la insolvenţa internaţională
  • Consilierea organelor precum şi a asociaţilor în scopul evitării răspunderii.