Drept contractual

Contractele reprezintă baza oricărei acţiuni antreprenoriale. Negocierea şi forma legală a contrac-telor în baza dreptului naţional din România asigură nu doar propria poziţie legală, ci permite şi implementarea pretenţiilor care rezultă din aceasta. În acelaşi timp, putem întocmi pentru dumnea-voastră, atunci când este cazul, contracte în afara dreptului românesc, în baza reglementărilor internaţionale.

Domeniile principale ale activităţii noastre sunt, printre altele:

  • Întocmirea de contracte de orice fel, în special contracte de distribuţie, franşiză, cooperare, spon-sorizare şi compensare, contracte de închiriere comercială, contracte de cercetare şi dezvoltare, contracte de investiţii
  • Susţinere în cazul rezilierii şi derulării postcontractuale a relaţiilor contractuale
  • Impunerea judiciară a pretenţiilor contractuale sau a măsurilor de reziliere.