Noul Cod de Procedura Civila al Romaniei

La 15 februarie 2013 va intra in vigoare noul Cod de Procedura Civila al Romaniei.

Unul dintre motivele principale care au stat la baza adoptarii unei noi reglementari il reprezinta simplificarea procedurilor si accelerarea proceselor civile. In vederea atingerii acestui scop a fost introdusa in Codul de Procedura Civila si procedura contestatiei privind tergiversarea procesului.

Celeritatea procedurii judiciare ar trebui sa fie asigurata si de alte reglementari. Astfel, la primul termen de judecata, la care partile sunt legal citate si dupa ascultarea acestora, judecatorul ar trebui sa estimeze durata necesara pentru cercetarea procesului, se urmareste fixarea unor termene scurte, posibilitatea utilizarii unor mijloace care asigura comunicarea simplificata si rapida a informatiilor, inclusiv prin posta electronica. In masura in care exista posibilitatea medierii unui proces si cand considera necesar, judecatorul are obligatia de a recomanda partilor participarea la procedura medierii.

Reglementari noi, importante ale noului Cod de Procedura Civila privesc si termenul de exercitare a cailor de atac, si astfel posibilitatea de a ataca hotarari judecatoresti. Termenele de apel si de recurs vor fi de acum de 30 de zile de la comunicarea hotararii.

Sunt prevazute dispozitii legale noi si in domeniul executarii silite. Astfel, de exemplu, sunt definite numai hotararile definitive si executorii, in timp ce referirile la „hotarari irevocabile“, care au creat adesea confuzii in practica din cauza necunoasterii acestora la nivel european, nu mai sunt definite.

Nu mai este reglementata nici procedura concilierii directe, care trebuia urmata inainte de introducerea cererii de chemare in judecata in cazul multor procese si care conducea astfel adesea la intarzieri in formularea unei actiuni. Este reglementata in noul Cod de Procedura Civila, cu titlu de noutate, o procedura privind cererile a caror valoare principala nu depaseste suma de 10.000 lei, precum si procedura ordonantei de plata. Tot cu tilu de noutate in Codul de Procedura Civila sunt prevazute procedura de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept si inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii.

Practica va fi insa cea care va dovedi daca noul Cod de Procedura Civila va atinge scopurile urmarite, in special daca va conduce la celeritatea procedurii judiciare. Cu siguranta, insa, vor exista modificari ale Codului de Procedura Civila generate de aplicarea noii reglementari in practica.

Persoana de Contact

Dr. Heinrich Nerlich, Osnabrück
Helge Schirkonyer, Bukarest