Noutati privind promovarea energiei regenerabile

La 19.10.2011 a intrat in vigoare o noua Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei cu privire la modificarea si completarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (OUG nr. 88/2011). De aici rezulta cateva noutati importante.

Cel mai important aspect este cu siguranta faptul ca eliberarea numarului de certificate verzi, in mare parte conform prevederilor de pana acum ale legii 220/2008, a fost marita. Pe langa aceasta mai sunt si alte modificari:

1. Acordarea respectiv numarul certificatelor verzi

In functie de sursa de energie, acordarea de certificate verzi pentru producerea fiecarui MWh a fost stabilita dupa cum urmeaza:

Centrale hidroelectrice (Instalatii a 10 MWh):

Centrala hidroelectrica noua 3
Centrala hidroelectrica retehnologizata 2
Centrala hidroelectrica veche, neretehnologizata 1 pentru fiecare 2 MWh

Instalatii eoliene:

Pana in 2017: 2
Din 2018: 1

Energie geotermala, biomasa (altele decat cele din culturi energetice; pentru aceasta se acorda un certificat verde suplimentar), Biolichide, biogaz: 2

Pentru obtinerea de energie in centrale de cogenerare: 3

Gaze din reciclarea deseurilor sau din procesul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate: 1

Pentru obtinerea energiei in centrale de cogenerare: 2

Energie solara: 6

Pretul minim si maxim al unui certificat verde stabilit de ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei)) ramane nemodificat la 27,- si 55,- EUR.

2. Supracompensarea – Posibilitatea limitarii numarului de certificate verzi

Trebuie tinut cont de un aspect foarte important pentru investitori si nou introdus, care nu exista in versiunea initiala a legii, si anume ca o limitare a acordarii certificatelor verzi in cazul unei asa numite supracompensari este posibila.

Conform legii, supracompensarea apare atunci cand IRR (rata interna de rentabilitate) care, la punerea in functiune a sistemului de promovare, se afla la baza fiecarui sector tehnologic in parte (se ia in considerare capacitatea totala de productie cu privire la fiecare din sursele de energie regenerabila mentionate mai sus), este depasita cu mai mult de 10%.

ANRE poate propune diminuarea numarului de certificate verzi prevazute a fi acordate in sectorul tehnologic respectiv, in cazurile in care, in baza studiilor de fezabilitate pentru proiecte noi sau pentru cazul in care autoritatea, in cadrul obligatiei sale de supraveghere ajunge la concluzia ca este de asteptat o supracompensare.

Cu privire la o reducere corespunzatoare decide Guvernul prin Hotarare. In acest context trebuie mentionat faptul ca nu au fost introduse in lege alte criterii suplimentare de decizie. De exemplu, nu este definit in ce masura este posibila o reducere, deci numarul de certificate care pot fi acordate mai putin.

3. Lacune in reglementare existente in continuare in legea 220/2008

Trebuie retinut faptul ca, in ciuda sus numitei Ordonante de Urgenta exista in continuare lacune in reglementare.

Astfel trebuie elaborat regulamentul pentru acreditarea generatorilor de energie in scopul obtinerii sus numitei promovari in decurs de 30 zile de la intrarea in vigoare a sus numitei Ordonante de Urgenta a Guvernului. Acreditarea are loc prin intermediul ANRE.

In continuare trebuie emisa metodologia referitoare la comertul cu energie din instalatiile energetice cu o sarcina de pana la 1 MWh in decurs de 120 zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului.

Parteneri de discutii

Dr. Bernhard Heringhaus, Osnabrück
Dr. Heinrich Nerlich, Osnabrück
Helge Schirkonyer, Bukarest